“Булгартрансгаз” ЕАД управлява данъчен склад за кондензат от природен газ въз основа на издaдена лицензия № 543 от Агенция Митници намиращ се на площадката на Подземно газово хранилище „Чирен“ в близост до с.Чирен, община Враца.

Във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 47, ал. 12  от Закона за Акцизите и Данъчните складове “Булгартрансгаз” ЕАД обявява свободен капацитет за съхранение на кондензат от природен газ в размер на 75 000 л.

Заинтересованите лица могат да кандидатстват за ползване на обявения свободен капацитет подавайки заявление на адрес гр.София ж.к. Люлин, бул. Панчо Владигеров № 66.

 

Лице за контакт Калин Ананиев, тел.02/9396180 e-mail: Kalin.Ananiev@bulgartransgaz.bg