Тема Подменю
1 ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Данни за контакт
2 УСЛУГИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Технически характеристики
3 УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ
Условия за достъп и използване
4 КАПАЦИТЕТ
Първичен пазар
Вторичен пазар
Капацитет на ГИС „Чирен“
5 ТАРИФИ И ЦЕНИ
Тарифи и цени
6 НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правила за ползване на ПГХ „Чирен“
Нормативна база
7 ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
Ремонтни дейности, ограничения и недостъпност на съоръженията
Оперативна информация
8 ДРУГИ
Проекти