С меморандум за разбирателство между „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Главболгарстрой Холдинг“ АД, американските компании Solar Turbines Inc. и Honeywell, както и италианската Pietro Fiorentini стартира разработването на пилотен проект за производство и използване на зелен водород за технологични нужди в съоръженията на подземното газово хранилище „Чирен“. Меморандумът предвижда изготвяне на проучване по пилотния проект с няколко варианта на капацитета на инсталациите и оборудването, съотношения на смесване и други характеристики. Зеленият водород, произведен по проекта, се предвижда да се използва за технологични нужди като гориво на площадката и не се планира да се доставя на трети страни.

Според изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов реализацията на този първи по рода си за региона пилотен проект за водород ще покаже на практика ефективен начин за намаляване на емисиите на парникови газове. „Убеден съм, че след днешното подписване на Меморандума за разбирателство ползотворното партньорство между българските, американските и италианската компании през годините ще се задълбочи“, каза още той. По думите му водородът е основен стълб на бъдещето на икономиката и енергетиката с нулеви емисии. „Опитът на операторите на газопреносни мрежи ще гарантира сигурност на инфраструктурата, която да се използва и за пренос на водород“, допълни той.

Документът бе подписан в рамките на конференцията „Новата енергийна среда в Югоизточна Европа“, която се провежда във Вашингтон, САЩ. Събитието се организира от Делфийския икономически форум, Бизнес съвета за международно разбирателство и Глобалната федерация на съветите по конкурентоспособност. В свое изказване в панела „Главни енергийни проекти“ Владимир Малинов представи проектите, по които дружеството работи за гарантиране на енергийната сигурност в региона. В напреднала фаза са разширението на подземното газово хранилище в Чирен, междусистемната газова връзка България-Сърбия, терминалът за втечнен газ в Александруполис. Дружеството планира проекти за разширение на газовата инфраструктура и увеличение на капацитетите на точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Кардам/Негру вода, предвид високия интерес, заявен в рамките на необвързващата фаза на пазарно проучване, стартирала през юли 2023 г.

За да се постигнат целите на разширението на подземното газово хранилище се работи по изграждане на нови надземни и подземни съоръжения, както и на газопровод, свързващ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Партньори на „Булгартрансгаз“ ЕАД в изграждането на новите надземни съоръжения за разширението на Чирен са „Главболгарстрой Холдинг“ АД, Solar Turbines Inc., Honeywell и Pietro Fiorentini, които са водещи разработчици и доставчици на технологии и в областта на производството и използването на водородно гориво.

„Булгартрансгаз“ планира проекти за развитието на бъдещата водородна мрежа в България. Първата фаза на проекта за инфраструктура за пренос на чист водород в България  - изграждане на 250 км тръбопровод от София до българо-гръцката граница с две компресорни станции, е предложен за проект от общ интерес за ЕС. „Разработваме и проекти за адаптиране на газопреносната мрежа, така че да работят с до 10% водород“, каза още Владимир Малинов. Припомняме, че „Булгартрансгаз“ ЕАД е член на Европейския алианс за чист водород и активен участник в инициативата European Hydrogen Backbone.