АНГАЖИРАЩА ФАЗА 3 ОТ ПРОЦЕДУРАТА OPEN SEASON НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА СИСТЕМА (ГПС) НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ 

„Булгартрансгаз“ ЕАД стартира провеждането на ангажиращата  Фаза 3 от процедурата Open Season на 21 декември 2018 г.

На 21 декември 2018 г. проектът на документация за Фаза 3 от процедурата Open Season беше одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране с Решение No Д-1/21.12.2018, като провеждането й е в периода 21 декември 2018 – 31 януари 2019 г.

Настоящата страница съдържа одобрената от КЕВР документация, както и всички съобщения и документи в рамките на провеждането на процедурата.

При необходимост от допълнителна информация относно процедурата, може да се свържете с нас на: info@bulgartransgaz.bg   

 

ПРАВИЛА, ДОКУМЕНТИ И СЪОБЩЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА

ОПИСАНИЕ И ВРЪЗКИ

 
1 ОБВЪРЗВАЩИ ПРАВИЛА ЗА ФАЗА 3 НА ПРОЦЕДУРАТА OPEN SEASON
ПРИЛОЖЕНИЕ_1_ ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФАЗА 3 ОТ ПРОЦЕДУРАТА OPEN SEASON
ПРИЛОЖЕНИЕ_2_ РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
ПРИЛОЖЕНИЕ_3_ ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОБВЪРЗВАЩИ ОФЕРТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ_4_ ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ_5_ ОБРАЗЕЦ НА КОРПОРАТИВНА ГАРАНЦИЯ
Методика за определяне на Променливите технологични разходи
2
ДОГОВОР ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ НА КАПАЦИТЕТ (ПРИЛОЖЕНИЕ 6 КЪМ ОБВЪРЗВАЩИ ПРАВИЛА ЗА ФАЗА 3 НА ПРОЦЕДУРАТА OPEN SEASON)
ПРИЛОЖЕНИЕ_1_ ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОР ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС
ПРИЛОЖЕНИЕ_2_ ОБВЪРЗВАЩИ ПРАВИЛА ЗА ФАЗА 3 НА ПРОЦЕДУРАТА OPEN SEASON
ПРИЛОЖЕНИЕ_3_ ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ_4_ ОБРАЗЕЦ НА КОРПОРАТИВНА ГАРАНЦИЯ
3 МЕТОДИКА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ НА КАПАЦИТЕТ
4 РЕЗУЛТАТИ ОТ ФАЗА 1 НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ТЕСТ 
5 УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФАЗА 2 НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ТЕСТ ОТ ПРОЦЕДУРАТА OPEN SEASON
6 РЕЗУЛТАТИ ОТ ФАЗА 2 НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ТЕСТ 
7 УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФАЗА 3 НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ТЕСТ ОТ ПРОЦЕДУРАТА OPEN SEASON
8 Резултати от проведeната фаза 3 на икономическия тест и успешно приключване на процедурата OPEN SEASON