ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

22100321X-BG-A-A0A0A-C001_002

Статус на събитието

Приключено

Час и дата на публикуване на съобщението

2022-10-14T09:05:00+03:00

Начало на събитието

2022-10-11T07:00:00+03:00

Край на събитието

2022-10-14T07:00:00+03:00

Забележка

Планирано прекъсване на капацитет за пренос на АГРС Септември и АГРС Белово, присъединяване на новоизградени технологични съоръжения.

Наличен капацитет на засегнатите съоръжения по време на събитието:

0 kWh/d  - АГРС Белово С093Р01, 58ZC093P01BELO-K

0 kWh/d  - АГРС Белово С093Р02, 58ZC093P02BELO-D

0 kWh/d  - АГРС Септември С094Р01, 58ZC094P01SEPT-P

0 kWh/d  - АГРС Септември С094Р02, 58ZC094P02SEPT-I

Продължителност на събитието: 72 часа

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C