ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

22111421X-BG-A-A0A0A-C001_001

Статус на събитието

Активен

Час и дата на публикуване на съобщението

2022-11-14T14:05:00+02:00

Начало на събитието

2022-11-23T11:00:00+02:00

Край на събитието

2022-11-25T11:00:00+02:00

Забележка

Поради планиран технически преглед от органите за технически надзор на газопроводно отклонение Добрич, в периода 23.11.2022 (11:00 EET) – 25.11.2022 (11:00 ЕЕТ) ще бъде преустановено подаването на природен газ (разполагаем капацитет равен на нула) в изходни точки:

0 kWh/d - АГРС Добрич C003P01 изход, 58ZC003P01DOBR-E

0 kWh/d - АГРС Добрич C003P02 изход, 58ZC003P02DOBR-7

0 kWh/d - АГРС Добрич C003P03 изход, 58ZC003P03DOBR-0

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C