ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

22100521X-BG-A-A0A0A-C001_002

Статус на събитието

Приключено

Час и дата на публикуване на съобщението

2022-10-18T16:50:00+03:00

Начало на събитието

2022-10-18T10:00:00+03:00

Край на събитието

2022-10-18T15:00:00+03:00

Забележка

Прекъсване на капацитет за пренос на АГРС Ботевград, поради извършване на планови технически прегледи на съоръжения по газопреносната мрежа. 

Наличен капацитет на засегнатите съоръжения по време на събитието:

0 kWh/d  - АГРС Ботевград С048Р01, 58ZC048P01BOT2-9

0 kWh/d  - АГРС Ботевград С048Р02, 58ZC048P02BOT2-2

Продължителност на събитието: 5 часа

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C