СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2024

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2 / Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2 / Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2024

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2 / Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2023

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2 / Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2023

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2 / Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2 / Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2023

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2023

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2023

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2023

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2023

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2023

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2023

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2022

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2022

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2022

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2022

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2022

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2021

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2021

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2021

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2021

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2021

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2021

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 

СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021


СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 


СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар
IP Кулата/Сидирокастро 
IP Негру вода 1
IP Русе/ Гюргево
IP Киреево/Зайчар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
Зона -2-Бургас 
Зона -3 - Стара Загора/Пловдив
Зона-4-София1/Пазарджик 
Зона-5-София2,3,4
Зона-6-Ботевград
Зона-7-Враца-Монтана 
Зона-9-Русе 
Зона-10-Югозападна България

СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020


СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2020

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2020

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2020

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар


IP Кулата/ Сидирокастро 

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2020

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар


IP Кулата/ Сидирокастро 


СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 


Зона-2-Бургас 


Зона-3-Стара Загора /Пловдив


Зона-4-София1/Пазарджик Зона-5-София2,3,4Зона-6-Ботевград


Зона-7-Враца-Монтана Зона-8-Плевен 


Зона-9-Русе Зона-10-Югозападна България
СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2020

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар


IP Кулата/ Сидирокастро 


СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 


Зона-2-Бургас 


Зона-3-Стара Загора /Пловдив


Зона-4-София1/ПазарджикЗона-5-София2,3,4Зона-6-Ботевград


Зона-7-Враца-МонтанаЗона-8-Плевен 


Зона-9-Русе 


Зона-10-Югозападна България

СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2020

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИIP Странджа 2 / Малкочлар

IP Кулата / Сидирокастро


СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна


Зона-2-Бургас


Зона-3-Стара Загора /Пловдив


Зона-4-София1/ПазарджикЗона-5-София2,3,4Зона-6-Ботевград


Зона-7-Враца-МонтанаЗона-8-Плевен


Зона-9-РусеЗона-10-Югозападна България 

 

 

СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ВХОДНИ ТОЧКИ 

ГИС Странджа 2

ГИС Сидирокастро


СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна


Зона-2-Бургас


Зона-3-Стара Загора /Пловдив


Зона-4-София1/ПазарджикЗона-5-София2,3,4Зона-6-Ботевград


Зона-7-Враца-МонтанаЗона-8-Плевен


Зона-9-РусеЗона-10-Югозападна България 

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ ЗА ЯНУАРИ 2020


IP Странджа 2 / Малкочлар

IP Кулата / Сидирокастро

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ ЗА ЯНУАРИ 2020


Зона-1-Варна

Зона-2-Бургас 

Зона-3-Стара Загора/Пловдив 

Зона-4-София1/Пазарджик 

Зона-5-София 2,3,4

Зона-6-Ботевград 

Зона-7-Враца-Монтана

Зона-8-Плевен

Зона-9-Русе

Зона-10-Югозападна България

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода

Сертификат на природния газ за ПГХ Чирен

Сертификат на микса на природния газ за трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ГИС Галата

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода 

 

Сертификат за качеството на природния газ за месец Ноември 2019 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода

Сертификат на микса на природния газ за трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ПГХ Чирен

Сертификат на микса на природния газ за трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ПГХ Чирен/ГИС-1 Негру Вода

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода 

Сертификат на природния газ за ПГХ Чирен

 

Сертификат за качеството на природния газ за месец Октомври 2019 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода 

Сертификат на микса на природния газ за трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ПГХ Чирен

Сертификат на микса на природния газ за трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ГИС Галата

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

 

Сертификат за качеството на природния газ за месец Септември 2019 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

 

Сертификат за качеството на природния газ за месец Август 2019 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

 

Сертификат за качеството на природния газ за месец Юли 2019 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода 

Сертификат на микса на природния газ на трансгранични входни точки ГИС-1 Негру Вода - ГИС Русе/Гургево

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

 

Сертификат за качеството на природния газ за месец Юни 2019 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода 

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка - ГИС Русе/Гургево

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

 

Сертификат за качеството на природния газ за месец Май 2019 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода 

Сертификат на микса на природния газ за трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода - ГИС Русе/Гюргево

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

 

Сертификат за качеството на природния газ за месец Април 2019 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода 

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

Сертификат на микса на природния газ за трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ГИС Галата

 

Сертификат за качеството на природния газ за месец Март 2019 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода 

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

Сертификат на микса на природния газ за трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ГИС Галата

Сертификат на микса на природния газ за трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ГИС Галата / ГИС-1 Негру Вода - ПГХ Чирен

Сертификат на микса на природния газ за трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода-ПГХ Чирен и ГИС-1 Негру Вода -ГИС Галата

Сертификат на природния газ на ПГХ Чирен

Сертификат на микса на природния газ за трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ПГХ Чирен-ГИС-1 Негру Вода

 

Сертификат за качеството на природния газ за месец Февруари 2019 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода 

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

Сертификат на микса на природния газ за трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ГИС Галата

Сертификат на природния газ на ПГХ Чирен

Сертификат на микса на природния газ за трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ПГХ Чирен

Сертификат на природния газ трансгранична изходна точка ГИС-Русе/Гюргево 

 

Сертификат за качеството на природния газ за месец Януари 2019 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода 

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

Сертификат на микса на природния газ за трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ГИС Галата

Сертификат на природния газ на ПГХ Чирен

Сертификат на микса на природния газ за трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ПГХ Чирен

Сертификат на природния газ трансгранична изходна точка ГИС-Русе/Гюргево

 

Сертификат за качеството на природния газ за месец Декември 2018 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода 

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

Сертификат на микса на природния газ за трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ГИС Галата

Сертификат на природния газ на ПГХ Чирен

Сертификат на микса на природния газ за трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ПГХ Чирен

Сертификат на природния газ трансгранична изходна точка ГИС-Русе/Гюргево

 

Сертификат за качеството на природния газ за месец Ноември 2018 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода 

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

Сертификат на микса на природния газ за трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ГИС Галата

Сертификат на природния газ на ПГХ Чирен

Сертификат на микса на природния газ за трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ПГХ Чирен

Сертификат на природния газ трансгранична изходна точка ГИС-Русе/Гюргево

 

Сертификат за качеството на природния газ за месец Октомври 2018 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода 

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ГИС Галата

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ГИС Галата/ГИС-1 Негру Вода

Сертификат на микса на природния газ трансгранична изходна точка ГИС-Русе/Гюргево 

 

Дневен сертификат за качеството на природния газ за месец Сепрември 2018 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода  

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода 

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ГИС Галата

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ГИС Галата/ГИС-1 Негру Вода

Сертификат на микса на природния газ трансгранична изходна точка ГИС-Русе/Гюргево 

 

Дневен сертификат за качеството на природния газ за месец Август 2018 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода  

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ГИС Галата

Сертификат на природния газ трансгранична изходна точка ГИС-Русе/Гюргево 

 

Дневен сертификат за качеството на природния газ за месец Юли 2018 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода 

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС Галата / ГИС-1 Негру Вода

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ГИС Галата

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ГИС Галата/ГИС-1 Негру Вода

Сертификат на микса на природния газ трансгранична изходна точка ГИС-Русе/Гюргево 

 

Дневен сертификат за качеството на природния газ за месец Юни 2018 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

Сертификат на микса на природния газ трансгранична изходна точка ГИС-Русе/Гюргево

 

Дневен сертификат за качеството на природния газ за месец Май 2018 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

Сертификат на микса на природния газ трансгранична изходна точка ГИС-Русе/Гюргево

 

Дневен сертификат за качеството на природния газ за месец Април 2018 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

Сертификат на микса на природния газ трансгранична изходна точка ГИС-Русе/Гюргево

 

Дневен сертификат за качеството на природния газ за месец Март 2018 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

Сертификат на природния газ на ПГХ Чирен - ГИС Негру Вода

Сертификат на микса на природния газ трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода - ПГХ Чирен

Сертификат на микса на природния газ трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода - ПГХ Чирен-Негру Вода1

 

Дневен сертификат за качеството на природния газ за месец Февруари 2018 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

Сертификат на природния газ на ПГХ Чирен

Сертификат на микса на природния газ трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода - ПГХ Чирен

Сертификат на микса на природния газ трансгранична изходна точка ГИС-Русе/Гюргево

 

Дневен сертификат за качеството на природния газ за месец  Януари 2018 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

Сертификат на природния газ на ПГХ Чирен

Сертификат на микса на природния газ трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода - ПГХ Чирен

Сертификат на природния газ на трансгранична изходна точка ГИС-Русе Гюргево

 

Дневен сертификат за качеството на природния газ за месец  Декември 2017 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

Сертификат на природния газ на ПГХ Чирен

Сертификат на микса на природния газ трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода - ПГХ Чирен

Сертификат на микса на природния газ трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода - ПГХ Чирен -ГИС-1 Негру Вода

 

Дневен сертификат за качеството на природния газ за месец Ноември 2017 г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода

Сертификат на природния газ на ПГХ Чирен

Сертификат на микса на природния газ трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода - ПГХ Чирен

Сертификат на микса на природния газ трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода - ПГХ Чирен

Сертификат на микса на природния газ трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода - ПГХ Чирен

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

 

Дневен сертификат за качеството на природния газ за месец Октомври 2017 г.

Дневен сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода

Дневен сертификат на микса на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода - ГИС Галата

Дневен сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода