В съответствие с изискванията на параграф 3.3.3 от Приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009, настоящата секция предоставя историческа информация за период от 5 години на текущо обновяваща се основа.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2020 г. - актуализация 2 Октомври 2020 г. 

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2020 г. - актуализация 31 Август 2020 г. 

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2020 г. - актуализация 2 Юни 2020 г. 

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2020 г. - актуализация 14 Май 2020 г. 

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2020 г. - актуализация 9 Декември 2019 г.

Предварителна информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2020 г. - дата на публикуване 15 Ноември 2019 г.

 

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2019 г. - актуализация 1 Август 2019 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2019 г. - актуализация 16 Юли 2019 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2019 г. - актуализация 19 Юни 2019 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2019 г. - актуализация 22 Май 2019 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2019 г. - актуализация 14 Май 2019 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2019 г. - актуализация 19 Март 2019 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2019 г. - дата на публикуване 15 Ноември 2018 г.

  

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2018 г. – актуализация 13 Септември 2018 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2018 г. – актуализация 9 Юли 2018 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2018 г. - дата на публикуване 15 Ноември 2017 г.

 

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2017 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система за транзитен пренос на природен газ за 2016 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по националната газопреносна система за пренос на природен газ за 2016 г.