След обединението на балансовите зони на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, считано от 1 Октомври 2021, единната балансова зона и виртуалната търговска точка ще бъдат идентифицирани, както следва:

Обект

Наименование

EIC

Балансова зона

Балансова зона България

21Y000000000026E

Виртуална търговска точка

VTP Bulgaria

58Z--VTPN-NAT—1

 

След 1 Октомври 2021 г., отпадат обектите:

Обект

Наименование

EIC

Балансова зона

Газопреносна мрежа за транзитен пренос

21Y000000000027C 

Кодът може да бъде използван за докладване по REMIT до 30.06.2022 (допълнителна информация - ACER TRUM Annex VI)

Виртуална търговска точка

Виртуална търговска точка за Газопреносна мрежа за транзитен пренос

VTP Transit Bulgaria

58Z--VTPT-TRA--J

Трансферна точка

Трансферна точка национална-транзитна мрежи

58Z-TRANS--NAT-T

58Z-TRANS--TRA-P

58Z-TRANSFERNT-E