Уважаеми партньори,

В изпълнение на Заповед №Е-РД-16-609 на Министерство на eнергетиката на Република България от 01.11.2022 г., „Булгатрансгаз“ ЕАД удължава периода за нагнетяване до 07:00 ч. на 11.11.2022 г. считано от 01.11.2022 г.

В тази връзка ви уведомяваме, че на платформата за резервиране на капацитет RBP ще бъде възобновено предлагането на капацитетни продукти „за ден напред“ за нагнетяване (твърд) и добив (виртуален) за периода до
10.11.2022 г. включително.

В резултат на удължения период за нагнетяване, периода за стабилизиране на ПГХ се измества в периода от 07:00 ч. на 11.11.2022 г. до 07:00 ч. на
21.11.2022 г.

Булгартрансгаз“ ЕАД ще предостави прекъсваем капацитет за нагнетяване през периода на стабилизиране, като по този начин се осигурява възможност на ползвателите с вече резервиран капацитет за добив през този период да добият количества от ПГХ до нивото на заявените за нагнетяване количества.