Основната мрежа и платформа на европейските пазари за търговия на едро с енергия разширява брокерската и борсовата си свързаност, подкрепяйки старта на нов хъб за търговия с газ в България

18 ноември 2019 г. (ЛОНДОН и СОФИЯ) - Trayport Limited (Trayport), изцяло дъщерно дружество на TMX Group, и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, базиран в България оператор на пазар за борсови и двустранни договори за физически продукти и деривати, днес обявиха сключването на споразумение за прилагане на системата за борсова търговия (ETS) на Trayport за търговските нужди на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.

„Радваме се, че „Газов Хъб Балкан“ избра Trayport за стартиране на първия базиран в България ликвиден физически и търговски газов хъб”, казва Ричард Еверет, Главен оперативен директор на Trayport. „Ангажирани сме да подпомагаме растежа на пазарите за търговия с енергия в световен мащаб и сега „Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще се присъедини към нарастващия списък от над 40 брокера и борси, които нашата мрежа поддържа. Очакваме с нетърпение да работим за успешно внедряване на системата за борсова търговия (ETS)."   

Системата за борсова търговия (ETS) на Trayport е мощен механизъм за срещане на оферти в реално време и търговска система, създадена специално за да подпомогне стоковите борси да предоставят електронна среда за търговия. ETS се използва широко за организиране на физически и финансови пазари и осигурява на борсите единно решение за прозрачно разпространение на цените, съвпадение на интересите на клиентите и провеждане на коректна търговия. Чрез ETS борсите могат да предложат на своите търговци клиенти директен достъп до ликвидност на пазара чрез търговския екран на Trayport Joule – водещото в Европа решение за електронна търговия на енергийните пазари.

„Стартирането на новия пазар на газ е важен етап в развитието на енергийната търговия в България“, каза Кирил Равначки, Изпълнителен директор на “Газов Хъб Балкан“ ЕАД. „Ще използваме значителния опит на Trayport като доставчик с доказана технология. Новата платформа има за цел да привлече много участници в търговията с газ, включително на  регионално ниво, и очакваме тази инициатива да доведе до дългосрочни ползи, вече наблюдавани в други пазари."

Първоначално „Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще въведе двустранни и борсови договори, които най-добре отговарят на нуждите на българските участници на пазара. Това включва краткосрочни стандартизирани продукти, съгласно Мрежовия кодекс за балансиране и стандартизирани двустранни дългосрочни договори (месечни, тримесечни, сезонни, годишни и продукти за няколко години напред). Образец на Типов договор за доставка на газ за нуждите на българския пазар ще бъде наличен и като опция за пазарните участници за целите на двустранната търговия.

Планираните за въвеждане договори включват:                                             

  • Програма за освобождаване на газ (GRP);
  • Краткосрочен сегмент (клирингов);
  • Краткосрочен сегмент (неклирингов/с кредитна матрица);
  • Дългосрочен сегмент (клирингов);
  • Дългосрочен сегмент (неклирингов/с кредитна матрица).       
                                                              

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще се консултира с пазарните участници и с българския национален регулаторен орган, тъй като се стремим към въвеждане в търговска експлоатация на основната част на платформата за търговия в началото на 2020 г.

За Trayport Limited

Trayport е основната мрежа и платформа за европейски енергийни пазари за търговия на едро. Мрежата и решенията ни поддържат развитието на нашите клиенти и пазари за търговия. Нашите решения се използват в световен мащаб от търговци, брокери и борси в множество класове активи в двустранни и клирингови пазари. Trayport Limited e изцяло дъщерно дружество на TMX Group Ltd. Повече информация за Trayport Limited e налична на интернет страницата ни www.trayport.com.

За „Газов Хъб Балкан“ ЕАД

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще управлява търговска платформа, обслужваща нуждите на пазарите на природен газ в рамките на газов хъб Балкан. В синергия с физическата инфраструктура ще бъдат осигурени предпоставките, необходими за създаването на първия, базиран в България, ликвиден търговски газов хъб в региона на Югоизточна Европа. Компанията ще допринесе за повишаване на ликвидността на пазара на природен газ в България и региона на Югоизточна Европа. Портфолиото от продукти се състои от договори за GRP сегмент, краткосрочни двустранни и борсови договори, както и дългосрочни двустранни и борсови договори.

За допълнителна информация, моля, свържете се с:  

Asif Iqbal                                                                                                    Ивайло Мойнов
Head of Marketing and Communications                                      Оперативен директор и RRM Администратор
Trayport Limited                                                                                    „Газов Хъб Балкан“ ЕАД
P: +44 (0) 207 960 5820                                                                        P: +359 2 939  6192
Е: asif.iqbal@trayport.com                                                                  E:  ivaylo.moynov@balkangashub.bg