Уважаеми дами и господа,

Във връзка с необходимост от осигуряване на газ за технологични нужди на газопреносната система, „Булгартрансгаз“ ЕАД организира провеждането на търг на Платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за покупка на количества природен газ, в размер на 95 000 MWh (4 750 MWh/ден) с период на доставка от 07.00 часа на 11.09.2023 г. до 07.00 часа на 01.10.2023 г.

Търгът ще се проведе от 9:00 ч. до 12:00 ч. на 08.09.2023 г., местно време (София). 

Условията за провеждане на търга може да намерите тук .

За допълнителна информация:

e-mail: info@bulgartransgaz.bg

Венелин Фачиков  –  и.д. Директор дирекция „Търговски услуги“ (+359 885 21 49 44)

31.08.2023 г.