Уважаеми партньори,

В изпълнение на чл. 25 от Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране, приетата с решение на КЕВР по протокол       № 122 от 11.07.2019 г., т. 5  в сила от 19.07.2019 г, предлагаме на публични консултации проект на решение на Управителния съвет (УС) на Дружеството за определяне на размера на малката корекция, периода на изчистване на сметката за неутралност при балансиране и критериите за прилагане на постигнатите цени за покупко-продажба на природен газ на действащите платформи за търговия с природен газ, одобрени от оператора на газопреносната система, за изчисляване на цената на природния газ за балансиране, валидни за предстоящата газова година 2021 – 2022 г.

Проектът на решение на УС можете да намерите тук.

Мотиви за предложените стойности на параметрите съгласно чл. 25 от Методиката можете да намерите тук.

В периода 02 август 2021 - 13 август 2021 г. вкл., всички заинтересовани страни могат да изпратят своите становища по предложения Проект на Решение на официалния електронен адрес на дружеството: info@bulgartransgaz.bg

Очакваме Вашите предложения и коментари.