Уважаеми партньори,

Във връзка с изпълнението на изискванията на чл. 26 от Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ, „Булгартрансгаз“ ЕАД обявява начало на публична консултация, като представя необходимите документи:

Документа на окончателната консултация по чл. 26 от Регламент (ЕС) 2017/460 за установяване на мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ можете да намерите тук.

Проект за изменение на Методика за определяне на цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, съдържаща Методика за референтна цена можете да намерите тук.

Опростен тарифен модел за изчисляване на средни индикативни цени за газопреносната система, собственост на „Булгартрансгаз ЕАД“ при промяна на ценообразуващите елементи можете да намерите тук.

В периода от 12.12.2019 г. до 12.02.2020 г вкл., всички заинтересовани страни могат да изпратят своите становища на официалния електронен адрес: info@bulgartransgaz.bg или на адрес: София 1336, п. к. 3, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” № 66.

Очакваме Вашите предложения и коментари.