"Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на оператор на ПГХ "Чирен", обявява Процедура за резервиране на годишни интегрирани единици капацитет за търговско съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2022/2023 г.

Също така бихме искали да ви уведомим, че "Булгартрансгаз" ЕАД и оператора на Платформата за разпределение на капацитет (RBP) в сътрудничество разработиха нова функционалност, позволяваща процедурите за разпределение на капацитет в ПГХ Чирен да бъдат провеждани в електронна среда. Използването на електронна платформа за разпределение на капацитет за съхранение в ПГХ Чирен, както за интегрирани, така и на неинтегрирани капацитетни продукти улеснява участниците в процедурите и им дава възможност своевременно да следят резултатите от всяка процедура и динамично да контролират своите действия.

Процедурата за интегриран годишен продукт за търговско съхранение за газова година 2022/2023 ще бъде проведена на RBP на 14.04.2022 г. в два етапа. В първия етап стартиращ от 11:00 ч. ще бъде направено разпределение на интегрираните единици, а във втория етап започващ от 14:00 ч. ще бъде направено разпределение на капацитет за добив и нагнетяване по месеци в рамките на  разпределените в първата фаза интегрирани единици.

Информация за свободните годишни интегрирани единици капацитет за съхранение в ПГХ "Чирен", който могат да бъде заявени, може да намерите тук.

Изискванията към потенциалните клиенти и принципите и методологията за разпределение на капацитета са съгласно действащите към момента на подаване на заявленията Правила за ползване на подземно газово хранилище "Чирен".

Право на участие в процедурата има всяко българско и чуждестранно лице със сключени и действащи Договор за достъп и пренос до газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД и Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране.

За участие в процедурата всеки потенциален участник следва да предостави финансово обезпечение, съгласно изискванията по т.4.4 от Правилата за ползване на ПГХ „Чирен“.

Процедурите за разпределение на неинтегрирани месечни и предварителни дневни продукти в ПГХ Чирен за търговско съхранение за м. Май на газова година 2022/2023 ще бъдат проведени съответно на 21.04.2022 г. и 28.04.2022 г.

Информация за провеждането на процедурата за годишни интегрирани единици капацитет за съхранение в ПГХ "Чирен" и за следващите процедури за разпределение на свободни неитегрирани капацитетни продукти ще бъдат публикувани и в календара на Платформата за разпределение на капацитет (RBP).

"Булгартрансгаз" ЕАД съвместно с RBP организира провеждането на обучение и участие в тестови необвързващи процедури за предлаганите капацитетни продукти. Обучението ще се проведе на 07.04.2022 г. в две сесии – от 11 ч. - презентация и обучение, от 14 ч. - тестови необвързващи процедури. Условие за участие в тестовите необвързващи процедури е наличието на регистриран достъп до RBP.

Заявки за участие в обучението и тестовите процедури на RBP се приемат по електронна поща на адрес bkaranov@bulgartransgaz.bg до 12:00 ч. на 06.04.2022 г.

Искания за разяснения и допълнителна информация относно обявената Процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2022-2023 г. могат да се подават писмено по факс: +359 2 925 00 63 или на ел. поща: info@bulgartransgaz.bg.