„С реализацията на проектите за разширяване на инфраструктурата по Вертикалния газов коридор ще се позволи пренос на допълнителни количества природен газ в посока от юг на север“. Това каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов по време на третото си участие в енергийния форум за Югоизточна Европа. Събитието, което се провежда в Солун, се организира от Американо-гръцката търговска камара, Гръцката асоциация за енергетика и икономика, посолството на САЩ в Гърция и Атлантическия съвет.

Пред участниците Малинов представи резултатите от необвързващата фаза на пазарния тест за добавен капацитет в точките на междусистемно свързване между Гърция и България и България и Румъния. „За определени газови години заявките надвишават повече от два пъти сегашните инфраструктурни възможности, което потвърждава тенденцията на значително увеличаване на газовите потоци, най-вече от втечнен природен газ“, допълни Малинов. При положителни резултати от обвързващата фаза на пазарния тест се предвижда „Булгартрансгаз“ да реализира увеличаване на капацитета на точките за междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро, Кардам/Негру Вода и Стара Загора. Разглежда се възможността новата инфраструктура да е пригодна и за пренос и на водород.

„След прекратяване на доставките от Русия втечненият природен газ от надеждни източници е от стратегическо значение за енергийната сигурност на Европа. След въвеждането в експлоатация на терминала в Александруполис ролята на втечнения газ за пазарите по Вертикалния коридор, а и в по-широкия регион, включително Сърбия, Северна Македония, Украйна и Молдова ще е водеща“, каза още Малинов. По думите му България е най-добрият пример за това как доставките на LNG могат да помогнат за гарантиране на доставките. „Успешното навлизане на пазара на алтернативни доставки, включително и от LNG изисква достатъчни капацитети за съхранение на природен газ. В момента Булгартрансгаз работи активно по разширението на подземното газово хранилище „Чирен“, което ще гарантира сигурността на снабдяването и ще допринесе за развитието на регионалния пазар“, подчерта Владимир Малинов.