Уважаеми партньори,

Информираме Ви, че след проведена в периода 02.08.2021 – 13.08.2021 г. публична консултация с решение по протокол УС № 551/23.08.2021 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД  са определени стойности на параметрите по чл.25 на Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране, валидни за газовата година 2021/2022 както следва:

- размер на малката корекция по чл. 12 ал. 4 на Методиката в размер на 8%;

- размер на периода на изчистване на сметката за неутралност при балансиране от 6 месеца;

- прилагат се критериите за определяне на цена на природния газ за балансиране, както следва:

  • Брой на извършени сделки - повече от 2 (две) търговски сделки;
  • Минимален общ обем на извършените сделки  1 500 MWh за деня на отчитане.