Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов участва в организирано посещение на корабостроителницата на Keppel Corporation в Сингапур, в която се изгражда плаващата платформа за терминала за втечнен газ край Александруполис. В посещението участваха и изпълнителните директори на гръцкия газопреносен оператор DESFA S.A., на Gaslog Cyprus Investments Ltd. и на Gastrade S.A. На място акционерите в проекта бяха информирани за потенциално забавяне в изпълнението на дейностите. В тази връзка те обсъдиха мерки за оптимизиране на изграждането на плаващата платформа на терминала за втечнен газ край Александруполис.

Малинов подчерта необходимостта от ускорява на дейностите, така че терминалът да е готов в най-кратки срокове. По думите му търговският интерес към терминала в Александруполис е все по-висок, което потвърждава прогнозите, че делът на доставките на LNG за европейските държави ще продължи да се увеличава устойчиво и през следващите години. "Терминалът в Александруполис има ключово значение за сигурността на енергийните доставки и гарантиране на конкурентните пазарни условия в региона. Нашата инвестиция в терминала е стратегическа и навременна. Важна е и осигурената синергия с проектите за разширение на подземното газохранилище "Чирен" и интерконектора България-Сърбия", заяви Малинов.

Малинов отбеляза още, че "Тракия LNG" - планираният втори LNG терминал на Gastrade, както и другите проекти за нови терминали в Гърция, допълнително ще увеличат интереса за пренос на газ през България от юг на север.

"Независимата система за природен газ Александруполис" е с проектен капацитет за регазификация от 5,5 млрд. м³/ природен газ годишно. Капацитетът за съхранение на LNG на съоръжението е 153,500 хил. м³. Сред потенциални източници за доставка са страни, производители на втечнен природен газ като САЩ, Алжир, Катар и други. Булгартрансгаз е акционер с 20% от капитала на проектната компания Gastrade. С равен дял са останалите акционери DESFA, Gaslog, гръцкият търговец на газ DEPA Commercial и г-жа Елмина Копелузу.

По време на посещението си в Сингапур, Малинов участва и в Gastech 2023 - водещо изложение и конференция в областта на природния газ, LNG, водорода и ниско-въглеродните решения. Участниците в конференцията се обединиха около мнението, че ролята на природният газ за енергийния преход е по-важна от всякога, особено по отношение на достъпността, сигурността и надеждността. Беше обсъдено бъдещето на енергийните пазари, мястото на водорода и новите енергийни източници, и иновациите, които ще спомогнат за постигането на амбициите за нетна въглеродна неутралност до 2050 г.