На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На 10 декември 2020 г. се проведе онлайн кръгла маса, озаглавена „ВПГ в България: 2020 г. и отвъд“

Булгартрансгаз ЕАД има инвестиционно предложение (ИП):Нова измервателна линия за „Метамодул Трейд” ЕООД на площадката на ГРС София 3 намираща се в района на квартал Обеля.

„Булгартрансгаз“ ЕАД разширява участието си в платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД с използването на продукт „месечен“

До заинтересованите страни, „Булгартрансгаз“ ЕАД разширява участието си в платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД с използването на продукт „седмичен“.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) одобри отпускането на близо 5,5 млн. лева за завършване на подготвителните дейности до получаване на разрешение за строеж за българският участък на Междусистемната газова

„Булгартрансгаз“ ЕАД има инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки- електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация

Информираме Ви, че след проведена в периода 11.08.2020 – 24.08.2020 г. публична консултация с решение по протокол УС No 475/03.09.2020 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД са определени стойности на параметрите по чл.25 на Методика

„Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява всички ползватели със сключени договори за Достъп и пренос с Общи условия към него, както и Договори за покупка и продажба на природен газ за балансиране и Договори за ползване на Виртуална Търговска Точка, чийто срок на дей

В Атина, в присъствието на премиерите на Република България г-н Бойко Борисов и на Република Гърция г-н Кириакос Мицотакис, изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов подписа споразумение за покупко–продажба на акции от капитала на „