На 24.06.2016 г. ДЕСФА С.А. и БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД сключиха Споразумение за междусистемна свързаност на общата точка на междусистемно свързване (ИТ) Кулата/Сидирокастро с цел