„Реализацията на проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ до Александруполис, Гърция се изпълнява по график. Очакваме първите доставки да са факт още през месец януари 2024 година.

В изпълнение на изискванията на чл. 26 от Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни системи (CAM NC)

„Водородът, като енергиен носител с нулеви емисии, ще играе важна роля в енергийния преход.

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз" ЕАД за газова година 01.10.2023 г. - 30.09.2024 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„Развиват се различни технологии за улавяне и оползотворяване на въглерода, които ще позволят “синьото” гориво също да има зелен, въглеродно-неутрален статус

Нова функционалност за вторичния пазар на капацитет за нагнетяване, добив и съхранение в ПГХ Чирен на платформата за резервиране на капацитет RBP

„Доставките на втечнен природен от газ от нашите партньори от САЩ, както и от други страни, ни позволяват да гарантираме енергийна сигурност за европейските битови и индустриални потребители“.

Представители на Тексаския християнски университет се запознаха с дейността на „Булгартрансгаз“ ЕАД

„Булгартрансгаз” ЕАД възнамерява да стартира търгове на платформата за резервиране на капацитет RBP за месечен твърд капацитетен продукт