Архив

23.11.2016

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2017 НА РЕГ ...

Във връзка с предстоящата процедура за разпределение на капацитет за газова година 01.01.2017 - 01.10.2017 г., включително годишен, тримесечни и месечни капацитетни продукти

повече »
03.11.2014

Свободен капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ “Чирен” за га ...

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, че считано от 06.06.2014 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД приема заявления за съхранение за газова година 2014-2015, съгласно реда предвиден в т. 5.10 от Правилата за достъп до ПГХ “Чирен"

повече »
11.11.2016

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ на Бизнес правилата и процедурите за комуникаци ...

В настоящия контекст на завършване на междусистемната връзка Румъния-България, СНТГН ТРАНСГАЗ СА и БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД възнамеряват да сключат Споразумение за междусистемна свързаност за ИТ Гюргево-Русе.

повече »
20.10.2016

ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ НА КАПАЦИТЕТ (RBP) ...

Във връзка с имплементирането на задълженията, съгласно Регламент (ЕС) № 984/2013 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносни системи, уведомяваме заинтересованите страни за необходимите промени и пред

повече »
03.07.2017

Календар на проявите, във връзка с предстоящите изменения в договорн ...

Представяме на Вашето внимание календар на проявите, във връзка с предстоящите изменения на регулаторната рамка на

повече »
06.07.2017

О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

повече »
14.07.2016

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

повече »
27.06.2014

“Булгартрансгаз” ЕАД дари материали и инструменти за близо 15 хил. л ...

“Булгартрансгаз” ЕАД дари материали и инструменти за близо 15 хил. лв. за почистване и възстановяване на общините Варна и Добрич.

повече »
26.06.2014

“Булгартрансгаз” ЕАД дарява материали и инструменти за близо 15 хил. ...

“Булгартрансгаз” ЕАД дарява материали и инструменти за близо 15 хил. лв. за почистване и възстановяване на общините Варна и Добрич.

повече »
07.06.2017

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

Показа за участие в търг за отдаване под наем за срок от една година на един чифт тъмни оптични влакна в направление ЦУ София – Ихтиман - Пловдив – Загоре – Лозенец – Странджа – Българо-турска граница, част от оптичната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД

повече »