Архив

06.07.2017

О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

повече »
14.07.2016

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

повече »
27.06.2014

“Булгартрансгаз” ЕАД дари материали и инструменти за близо 15 хил. л ...

“Булгартрансгаз” ЕАД дари материали и инструменти за близо 15 хил. лв. за почистване и възстановяване на общините Варна и Добрич.

повече »
26.06.2014

“Булгартрансгаз” ЕАД дарява материали и инструменти за близо 15 хил. ...

“Булгартрансгаз” ЕАД дарява материали и инструменти за близо 15 хил. лв. за почистване и възстановяване на общините Варна и Добрич.

повече »
07.06.2017

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

Показа за участие в търг за отдаване под наем за срок от една година на един чифт тъмни оптични влакна в направление ЦУ София – Ихтиман - Пловдив – Загоре – Лозенец – Странджа – Българо-турска граница, част от оптичната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД

повече »
31.05.2014

Свободен капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ “Чирен” за га ...

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, че на основание чл.5.12 от Правилата за ползване на ПГХ “Чирен”, “Булгартрансгаз” ЕАД обявява свободен капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ “Чирен”.

повече »
03.05.2016

Регионална платформа за резервиране на капацитет (RBP)

Обръщаме внимание на заинтересованите страни, че „Булгартрансгаз“ ЕАД сключи договор за ползване на Регионална платформа за резервиране на капацитет (RBP), която ще се използва на входните и изходните точки на междусистемно свързване (IP-s) със съседните

повече »
06.06.2014

Свободен капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ “Чирен” за га ...

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, че считано от 06.06.2014 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД приема заявления за съхранение за газова година 2014-2015, съгласно реда предвиден в т. 5.10 от Правилата за достъп до ПГХ “Чирен”

повече »
25.06.2014

43 служители на “Булгартрансгаз” ЕАД се включват в доброволческите а ...

43 служители на “Булгартрансгаз” ЕАД се включват от днес, 25 юни 2014 г. в доброволческите акции за възстановяване на щетите, нанесени от наводненията в община Добрич.

повече »
23.03.2017

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГА ...

"Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ "Чирен", обявява Процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2017-2018 г.

повече »