Архив

05.12.2017

Важно съобщение за пазара

Важно съобщение за пазара

повече »
29.11.2016

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ за те ...

“Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ за технологичните нужди по преноса

повече »
07.11.2018

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 март 2003г., изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.)

повече »
12.10.2018

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица

повече »
11.10.2018

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица

повече »
11.11.2016

Интерконекторът България-Румъния ще допринесе за гарантиране сигурно ...

„България има първият изграден интерконектор – този с Румъния. Благодарение на отличното сътрудничество и неуморните усилия на двете компании - "Булгартрансгаз" ЕАД и "Трансгаз" С.А." съоръжението вече е въведено в експлоатация.

повече »
13.10.2016

“Булгартрансгаз” ЕАД удължава срока за набиране на оферти за доставк ...

“Булгартрансгаз” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица за удължаване на срока за набиране на оферти за доставка на природен газ за технологични нужди.

повече »
06.10.2016

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ за те ...

Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ за технологичните нужди по преноса и с

повече »
03.07.2017

Календар на проявите, във връзка с предстоящите изменения в договорн ...

Представяме на Вашето внимание календар на проявите, във връзка с предстоящите изменения на регулаторната рамка на

повече »
29.04.2015

Свободен капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ “Чирен” за га ...

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, че считано от 30 април 2015 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД приема заявления за съхранение за газова година 2015-2016

повече »