Бихме искали да Ви информираме, че към 15.30 ч.днес на анонимния краткосрочен сегмент на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД бе сключена сделка с продукт „в рамките на деня“, като бе постигната цена в размер на 24.50 лв./MWh

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„Булгартрансгаз” ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ „Чирен”, обявява Процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ „Чирен” за газова година 2014-2015 г.

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, ж.к. “Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

Работата по трасето на „Балкански поток“ напредва при съобразяване с всички мерки, свързани с въведеното извънредно положение

При съобразяване с всички мерки, свързани с въведеното извънредно положение в страната, продължава работата по рехабилитация на съществуващата газопреносна система на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносните системи „Булгартрансгаз” ЕАД и “Transgaz” S.A. изготвиха съвместен доклад за оценка на търсенето

След провеждането на Процедура за разпределение на капацитет за съхранение съгласно реда предвиден в т. 5.5 и т. 5.6 от Правилата за ползване на ПГХ “Чирен”, има отказан разпределен капацитет, който ще бъде обявен като свободен капацитет за съхранение.

В изпълнение на европейските и национални нормативни изисквания, в съзвучие с добрите практики на европейския газов пазар и политиката си за прозрачност, „Булгартрансгаз” ЕАД стартира публична консултация на актуализиран проект на Десетгодишeн план за раз

В изпълнение на европейските и национални нормативни изисквания, в съзвучие с добрите практики на европейския газов пазар и политиката си за прозрачност, „Булгартрансгаз” ЕАД започва публична консултация на своя трети проект на Десетгодишен план за развит