Зона за клиенти

Зона за клиенти – информация за мрежата на Дружеството, предлаганите услуги, обща информация за достъпа до мрежата, условия за присъединяване, планирани ремонтни дейности, тарифи, както и данни за наличния и договорен капацитет, точките на междусистемно свързване и др.

Регистър на участниците на Виртуална Търговска Точка