Булгартрансгаз беше домакин на 14-ия годишен форум на Gas Infrastructure Europe

 

В периода 09-10 юни 2016 г. в София се проведе 14-та годишна конференция на Gas Infrastructure Europe (GIE), на която домакин беше българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз” ЕАД. От 2003 г. насам, годишната конференция на GIE е основната среща на европейско равнище на фирмите, свързани с газовата инфраструктура. Събитието е сред най-значимите за газовата индустрия, а решението негов домакин да бъде „Булгартрансгаз” ЕАД е истинско признание за приноса на компанията по пътя за постигането на важни за европейската енергийна политика приоритети, свързани с подобряване сигурността на доставките и диверсификацията на източниците на природен газ и постигането на единен европейски пазар. На форума присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, заместник-министър председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, посланици, министри, газови експерти, представители на европейски и световни компании от бранша, както и членове на Европейската комисия, Европейския парламент, Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия в Европа (ACER), националните регулаторни органи, газови асоциации, неправителствени организации, медии и представители на заинтересовани страни.

„Десетилетия наред в България се говореше за диверсификация на думи, сега трябва да действаме” - това каза премиерът Бойко Борисов при откриването на конференцията.  Премиерът посочи, че това е първата среща на такова ниво, която се провежда в София от 40 години, като в речта си постави акцент върху приоритетните за Европа проекти, които страната ни развива, а също подчерта и ролята на подкрепата и партньорството в рамките на ЕС.

Междусистемната свързаност и развитието на пазарите бяха изтъкнати като ключ към сигурността на доставките и конкурентоспособната икономика по време на речта на министъра на енергетиката Теменужка Петкова в рамките на конференцията. Г-жа Петкова откри първия и един от ключовите панели на форума, който събра за дискусия министри на енергетиката от Централна и Югоизточна Европа. Форматът даде възможност за обсъждане на настоящите предизвикателства, механизмите и действията, необходими с оглед на диверсификацията на източниците и маршрутите, завършването в близкото бъдеще на липсващата инфраструктура и подобряване на търговската среда за газовия сектор в региона.

В тази връзка министър Петкова запозна участниците във форума с актуалния статус на основните инфраструктурни енергийни проекти, чиято реализация е водещо условие за успешното превръщане в реалност на концепцията за създаване на газов хъб на територията на България.

В приветствието си при откриването на събитието, изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Георги Гегов подчерта, че тази година международният форум се провежда във време, когато повече от всякога е важно да се изпреварват събитията в постоянно и динамично променящия се свят на газовата инфраструктура и в тази връзка стратегическото идентифициране и успешното реализиране на ключови инфраструктурни проекти, които ще допринесат за цялостното интегриране на европейския газов пазар е от изключителна важност. В изказването беше подчертано, че в контекста на европейските цели за изграждане на взаимосвързан и единен общоевропейски газов пазар, развитието на инфраструктурата в България е пряко обвързано с позиционирането на страната като газоразпределителен център в Югоизточна Европа. Ключови за пазарната интеграция за нас са междусистемните газови връзки със съседните страни - Турция, Гърция, Сърбия и Румъния. Те ще допринесат за гарантиране на доставките на природен газ за страната и за региона, като създават реални условия за диверсификация на източниците и маршрутите и възможност за пренос на допълнителни количества природен газ за и през България.

Президентът на GIE Жан-Марк Лероа също поздрави с встъпителна реч делагатите. В своето слово той отбеляза, че операторите на газовата инфраструктура могат да оформят енергийното бъдеще на Европа. Подчертано бе, че бъдещето на енергетиката е на декарбонизация и децентрализация, което ще бъде в унисон с целите за енергийна ефективност и сигурност на доставките.

Програмата на конференцията бе структурирана така, че да обърне внимание и да предостави платформа за дискусии по най-актуалните теми в бизнеса и в тази връзка в рамките на събитието беше поставен акцент както на развитието на Европейския енергиен съюз като цяло, така и на актуалната тема за укрепването на регионалното сътрудничество между европейските страни, с цел успешното реализиране на ключови инфраструктурни проекти в Югоизточна Европа, които от своя страна ще допринесат за цялостното интегриране на европейския газов пазар.

Организацията на Газовата инфраструктура на Европа (GIE) е основана през 2005 г. и обединява 67 енергийни компании от 25 страни в Европа. От 2007 г. „Булгартрансгаз” ЕАД e член на международната организация, а през 2016 г. страната ни за първи път беше домакин на ежегодната й конференция.

Повече информация за годишната конференция на GIE можете да намерите тук

Save

Save