Важно съобщение за пазара

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

UMM_BTG--NTGN_201811010-13_001

Статус на събитието

Активен

Час и дата на публикуване на съобщението

2018-09-13T13:00:00+03:00

Начало на събитието

2018-10-10T07:00:00+03:00

Край на събитието

2018-10-13T07:00:00+03:00

Забележка

Планирани ремонтни дейности на преносен газопровод DN 700 в участъка от ОС „Лом Черковна“ до ЛКВ „Каравелово“

Недостъпност на засегнатите съоръженията: 100 %

 

Засегнати съоръжения:

 

АГРС Бяла C030P01 (изход) - 58ZC030P01BYAL-W

АГРС Бяла C030P02 (изход) - 58ZC030P02BYAL-P

АГРС Бяла C030P03 (изход) - 58ZC030P03BYAL-I

 

Очаквана продължителност на  събитието: 72 часа

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C