СВОБОДЕН КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ В ПГХ “ЧИРЕН” ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2019 – 2020

Булгартрансгаз ЕАД уведомява заинтересованите лица, че обявява свободен капацитет за съхранение, неизползван към 01.07.2018 г., и капацитет за нагнетяване през м. октомври 2019 г. в размер на 12,1 млн.куб.м. 

В тридневен срок, считано от 23 юли 2019 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД приема заявления за съхранение за газова година 2019-2020, съгласно реда предвиден в т. 5.12 от Правилата за ползване на ПГХ “Чирен”, които може да намерите ТУК

За участие в процедурата за разпределение потенциалните клиенти трябва да подадат Заявление за капацитет за съхранение. Образец на заявлението може да намерите ТУК

Капацитетът за съхранение в настоящата процедура се разпределя на база на принципите, съгласно т. 5.1-5.3 от горепосочените Правила за ползване на ПГХ „Чирен“.

Заявления могат да се подават в деловодството на “Булгартрансгаз” до 17:00 часа / местно време София/  25 юли 2019 г., на адрес:

1336 София,

ж.к. Люлин 2,

бул. Панчо Владигеров 66

При необходимост от допълнителна информация, може да изпратите запитване по електронната поща на адрес : info@bulgartransgaz.bg

Повече информация за свободните капацитети за съхранение, добив и нагнетяване, с ежеседмична актуализация по дни, може да намерите ТУК