Във връзка с отказан капацитет за съхранение, разпределен по реда на раздел 5 от Правилата за ползване на ПГХ “Чирен” „Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява заинтересованите лица, че в периода 24 юни 2020 г. - 26 юни 2020 г. приема заявления за капацитет за съхранение за газова година 2020/2021, съгласно реда предвиден в т. 5.12 от Правилата за ползване на ПГХ “Чирен”, които може да намерите ТУК

За участие в процедурата за разпределение потенциалните клиенти трябва да подадат Заявление за капацитет за съхранение. Образец на заявлението може да намерите ТУК

Заявления могат да се подават всеки работен ден, считано от 8:30 /местно време София/ на 24 юни 2020 до 17:00 часа /местно време София/ на 26 юни 2020 на място в деловодството на "Булгартрансгаз" ЕАД, чрез препоръчана поща или куриер на следния адрес:

"Булгартрансгаз" ЕАД

ж.к. „Люлин“ 2

бул. "Панчо Владигеров" №66

1336 София, п.к. 3

За получено в срок се счита заявление, което е пристигнало на горепосочения адрес в работен ден до 17:00 ч. (местно време, София).

Във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България за ограничаване разпространението на пандемията от коронавирус (COVID-19), "Булгартрансгаз" ЕАД предоставя допълнителна възможност на заинтересованите страни да подават своите заявления за капацитет за газова година 2020/2021, подписани и сканирани, както и всички приложения и изискуеми документи, съгласно Правилата за ползване на ПГХ Чирен, по електронна поща, на адрес info@bulgartransgaz.bg. За получено в срок се счита заявление, което е пристигнало на посочения ел. адрес info@bulgartransgaz.bg до 17:00 ч. (местно време, София) на 26 юни 2020.

Повече информация за свободните капацитети за съхранение, добив и нагнетяване, с ежеседмична актуализация по дни, може да намерите ТУК