СТАРТИРАНЕ НА ФАЗА 2 ОТ ПРОЦЕДУРА OPEN SEASON НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

В качеството си на комбиниран оператор, осъществяващ лицензионните дейности по пренос и съхранение, „Булгартрансгаз“ ЕАД оперира и развива газопреносната инфраструктура в страната. В изпълнение на законовите изисквания за тези свои дейности, операторът на газопреносна система е длъжен да я развива в унисон с дългосрочните прогнози и планове за развитие на газоснабдяването и извън тях, когато това е икономически обосновано.

В периода 21 юли – 21 август 2017 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира пазарно проучване за търсенето на добавен (нов) капацитет, Open Season, Фаза 1 (необвързващи прогнози за търсенето на добавен капацитет към/от съседните пазарни зони), на проекти за развитие и разширение на газопреносната инфраструктура към всички съседни пазарни зони. В резултат на получените заявки бяха определени на прединвестиционно ниво потенциалните нови проекти, както и новите и съществуващи трансгранични точки за които има търсене на добавен капацитет и техните прогнозни добавени капацитети в основната посока на потока.

В тази връзка „Булгартрансгаз“ ЕАД информира своите настоящи и потенциални ползватели за стартирането на Фаза 2 от процедурата Open Season и възможността да подават своите необвързващи оферти за добавен капацитет за определените трансгранични точки или за други трансгранични точки. Информацията следва да бъде подадена в рамките на периода 27 март 2018 г. – 27 април 2018 г. вкл., попълвайки приложения формуляр тук

Правилата за провеждане на Фаза 2 от процедурата Open Season може да намерите тук

При необходимост от разяснения или други въпроси, може да се свържете с нас на:

info@bulgartransgaz.bg