Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРЕНОСЕН КАПАЦИТЕТ

Параметър

Подробности

Съобщение №

UMM_BTG-GTNTT_201810615-16_001

Статус на събитието

Активен

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2018-06-07T10:00:00+03:00

Начало на събитието

2018-06-15T07:00:00+03:00

Край на събитието

2018-06-17T07:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

214128925

Разполагаем капацитет

266000000

Технически капацитет

480128925

Причина за прекъсването

Ремонтни дейности по Балканското направление

Забележка

Очаквана продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 48 часа

Недостъпност на съоръжението: 45 %

Балансова зона

21Y000000000027C

Засегнато съоръжение

Странджа/Малкочлар (изход)

EIC на засегнатото съоръжение

21Z000000000157M

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C