Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРЕНОСЕН КАПАЦИТЕТ

Параметър

Подробности

Съобщение №

UMM_BTG--NTGN_201711017-19_001

Статус на събитието

Активен

Тип на прекъсването

Непланирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2017-10-09T10:00:00+03:00

Начало на събитието

2017-10-17T04:00:00+03:00

Край на събитието

2017-10-19T04:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

242273

Разполагаем капацитет

0

Технически капацитет

242273

Причина за прекъсването

Непланирани ремонтни дейности по преносен магистрален газопровод – ЛК Съдиево – ЛК Стамово

Забележка

Очаквана продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 48 часа

Недостъпност на съоръженията: 100 %

Времевите параметри в съобщението са обявени в UTC.

Балансова зона

21Y000000000026E

Засегнато съоръжение

АГРС Нова Загора C069P01 (изход)

EIC на засегнатото съоръжение

58ZC069P01NVZG-Q

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C