Уважаеми партньори,

В продължение на вчерашната новина, представяме резултатите за закупения газ и цените на сделките от проведения на 9 декември 2019 г. първи търг по програмата за освобождаване на газа за всеки от продуктите.

Същите са публикувани и на сайта на компанията www.balkangashub.bg в секция „Продукти и услуги“, сегмент GRP.

От екипа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД