ПРЕУСТАНОВЯНЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ТОЛЕРАНС ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ТАКСА ДИСБАЛАНС

Уважаеми партньори,

Информираме Ви, че с влизането в сила на Методика за определяне на дневна такса дисбаланс и такса за неутралност при балансиране, отпада прилагането на толеранс при изчисляването на дневна такса дисбаланс.