На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, ж.к. “Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

 

УВЕДОМЯВА

 

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение:

Ремонт на магистрален газопровод при пресичане на автомагистрала „Тракия“ в района на с. Горно Вършило, община Септември

Описание на инвестиционното предложение можете да намерите тук.

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик на адрес: гр. Пазарджик, 4400, ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет.4.

Лице за контакт от страна на Възложителя:

инж. Ива Иванова - тел. 02/939 62 70; факс 02/939 00 63;

e-mail:  Iva.Ivanova@bulgartransgaz.bg