Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД се присъедини към инициативата European Hydrogen Backbone (EHB)

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов и изпълнителният директор на DESFA S.A. Мария Рита Гали подписаха писмо за намерение за сътрудничество в областта на водорода

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов е избран за член на борда на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за природен газ (ENTSOG)

Европейската комисия прие и публикува Петия списък на проекти от общ интерес (ПОИ) на 19 ноември 2021 г.

“Булгартрансгаз” ЕАД извърши извънредни ремонтни дейности на част от газопровода в участъка от линеен кранов възел „Ветрино“ до линеен кранов възел „Храбрoво“.

На 1-ви ноември, в 3 часа сутринта е възникнала аварийна ситуация по газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на село Ветрино

Съобщение

27 Октомври 2021

Във връзка с опити от страна на политически партии за замесване на „Булгартрансгаз“ ЕАД в поскъпването на цената на природния газ и за внушения за недостатъчен внос на природен газ от Азербайджан в страната, дружеството прави следните уточнения

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс

На 18 октомври 2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД подаде проектни предложения за частично безвъзмездно финансиране на разширението на подземното газово хранилище „Чирен“ по Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility – CEF)