“Булгартрансгаз” ЕАД извърши извънредни ремонтни дейности на част от газопровода в участъка от линеен кранов възел „Ветрино“ до линеен кранов възел „Храбрoво“.

На 1-ви ноември, в 3 часа сутринта е възникнала аварийна ситуация по газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на село Ветрино

Съобщение

27 Октомври 2021

Във връзка с опити от страна на политически партии за замесване на „Булгартрансгаз“ ЕАД в поскъпването на цената на природния газ и за внушения за недостатъчен внос на природен газ от Азербайджан в страната, дружеството прави следните уточнения

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс

На 18 октомври 2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД подаде проектни предложения за частично безвъзмездно финансиране на разширението на подземното газово хранилище „Чирен“ по Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility – CEF)

В периода от 08:00 часа на 10.10.2021г. (неделя) до 08:00 часа на 12.10.2021г. (вторник) “Булгартрансгаз” ЕАД следваше да извърши извънредни ремонтни дейности на преносен газопровод DN 700 в участъка от линеен кранов възел „Горни Богров“ до очистно съоръж

„Булгартрансгаз“ ЕАД информира ползвателите на мрежата и всички заинтересовани лица, че в периода от 08:00 часа на 10.10.2021г. (неделя) до 08:00 часа на 12.10.2021г. (вторник) ще се извършат извънредни ремонтни дейности на преносен газопровод DN 700

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда