НОВА ВЕРСИЯ НА РЕГИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ НА КАПАЦИТЕТ

Във връзка с обновената версия на Регионалната платформа за резервиране на капацитет – RBP, считано от 01 октомври 2018 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД информира мрежовите ползватели, че са възможни смущения в работата на приложението в периода 1-5 октомври 2018 г., като е възможна временна недостъпност на услугите резервиране на капацитет „Ден-напред“ и „В рамките на деня“.

Приканваме мрежовите ползватели да проверят достъпа си до новата версия на платформата на https://rbp.eu/you-are-about-enter-regional-booking-platform-application, и в случай, че нямат такъв да се обърнат към оператора на платформата на rbp@fgsz.hu