Уважаеми партньори,

На първо място бихме искали да ви поздравим с новата 2020 г. и да ви пожелаем много лични и професионални успехи. На 2 януари 2020 г. стартира многостранната търговия на платформата на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ като още в първия ден бяха сключени сделки с продукти „в рамките на деня“ и „ден напред“.

В изпълнение на т. 8.5. от Споразумението за изпълнение на GRP, на 13 януари 2020 г. ще се проведе месечен търг с физическа доставка м. феврури 2020 г. за общо количество от 151 777 MWh.

За нови участници, които не са се регистрирали за първите три търга, регистрацията продължава до 8 януари 2020 г. включително, като за целта следва да попълните регистрационна форма, която можете да изтеглите от секция Продукти и услуги, GRP сегмент на http://www.balkangashub.bg. Регистрационната форма и придружаващите я документи следва да бъдат изпратени на следния имейл адрес: admin@balkangashub.bg  с  копие до simona.barakova@balkangashub.bg.

Оригиналите на попълнената и надлежно подписана регистрационна форма и придружаващите я документи следва да бъдат изпратени в деловодството на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД в запечатан плик с надпис „Регистрационна форма за GRP“ не по-късно от 10 януари 2020 г. на адрес: ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ 66, София 1336, България, на вниманието на г-жа Симона Баракова.

След успешна регистрация „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД ще очаква подписано от успешните кандидати споразумение за участие (без необходимост от попълване на Приложение 2 – декларация), също в срок до 10 януари 2020 г., което можете да изтеглите от секция  Продукти и услуги, сегмент GRP на http://www.balkangashub.bg.

Лице за контакт:

г-жа Симона Баракова

"Газов Хъб Балкан" ЕАД

Имейл:  simona.barakova@balkangashub.bg

Тел: +359 2 939 6549, Мобилен тел: +359 884 070 084

С уважение,

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД