Още новини

17.01.2019

Стартира изграждане на ликвиден пазар за търговия с природен газ в Б ...

В изпълнение на приетото от Министерския съвет и Народното събрание решение за изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. и във връзка с реализация на концепцията за изграждане на газоразпределителен център на терито

повече »
21.12.2018

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕТАП ОТ РА ...

Днес, 21.12.2018 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД обявява открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с наименование „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране-фаза работен проект

повече »
21.12.2018

НА 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД СТАРТИРА АНГАЖИРАЩАТА ФАЗА ...

Уведомяваме заинтересованите страни, че на 21 декември 2018 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира провеждането на ангажиращата Фаза 3 от процедурата Open Season на “Проект за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД”.

повече »
20.12.2018

CEGH и Булгартрансгаз подписаха Меморандум за разбирателство за подк ...

На 20 декември 2018 г., в София, в Министерството на Енергетиката на Република България, CEGH и „Булгартрансгаз“ подписаха Меморандум за разбирателство (МР)

повече »
21.11.2018

”Булгартрансгаз” ЕАД е предприело неотложни действия за защита на тр ...

Във връзка с публикувана информация относно надеждността на транзитния газопровод за Гърция в района на с. Чучулигово общ. Петрич

повече »
16.11.2018

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАЩАТА ФАЗА 3 ОТ ПРОЦЕДУРАТА OPEN SEASON ВНЕСЕ ...

В продължение на новината от 8 ноември 2018 г. информираме заинтерсованите страни, че документите, съставляващи проекта на документация за Фаза 3 от процедурата Open Season, внесена за одобрение от КЕВР на 26 октомври 2018 г.

повече »
08.11.2018

БУЛГАРТРАНСГАЗ ВНЕСЕ ДКУМЕНТАЦИЯТА ЗА АНГАЖИРАЩАТА ФАЗА 3 ОТ ПРОЦЕДУ ...

В качеството си на оператор на газопреносна мрежа, „Булгартрансгаз“ ЕАД експлоатира, поддържа и развива газопреносната инфраструктура в страната.

повече »
15.10.2018

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ относно изменение на Бизнес правилата към Спо ...

СНТГН ТРАНСГАЗ С.А. и БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД възнамеряват да изменят някои разпоредби на Споразумението за междусистемно свързване за ИТ Русе - Гюргево.

повече »
15.10.2018

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ относно изменение на Бизнес правилата към Спо ...

В контекста на предлагането на групиран капацитет на Мрежовите ползватели, СНТГН ТРАНСГАЗ С.А. и БУЛГАРТРАНСГАЗ АД възнамеряват да изменят някои разпоредби на Споразумението за междусистемно свързване за ИТ Негру Вода 1/Кардам.

повече »
15.10.2018

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ относно изменение на Бизнес правилата към Спо ...

СНТГН ТРАНСГАЗ С.А. и БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД възнамеряват да изменят някои разпоредби на Споразумението за междусистемно свързване за ИТ Русе - Гюргево.

повече »