Още новини

01.07.2019

КЗК се произнесе по двете обжалвани ключови процедури на „Булгартран ...

За реализацията на проекта „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния газопровод до българо-сръбска граница““, „Булгартрансгаз“ ЕАД провежда две ключови процедури по реда на ЗОП – за линейната част на проек

повече »
20.06.2019

Заседание на Постоянната комисия по енергетика към 44-то Народно съб ...

Бихме искали да уведомим заинтересованите страни, че на 21 юни 2019 г. от 12:00 ч. в Зала Изток на Народното събрание ще се проведе заседание на Постоянната комисия по енергетика към 44-то Народно събрание с цел разглеждане

повече »
11.06.2019

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ относно Бизнес правилата и Процедурите за ком ...

СНТГН ТРАНСГАЗ и БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД възнамеряват да сключат Споразумение за междусистемно свързване за Виртуална интерконекторна точка Негру вода 2,3/Кардам. Съгласно Чл. 4 (2) от Регламент (ЕС) 2015/703 на Комисията от 30 април 2015 г. за установяване на

повече »
11.06.2019

„Булгартрансгаз“ ЕАД отвори офертите за избор на изпълнител за изгра ...

Днес, 11.06.2019 г. в 13:00 часа, в сградата на „Булгартрансгаз“ ЕАД се проведе публично заседание, на което бяха отворени постъпилите оферти в рамките на обществената поръчка

повече »
11.06.2019

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ЩЕ ОТВОРИ ОФЕРТИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ИЗ ...

На 11.06.2019 г. от 13:00 часа, в сградата на „Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, ще се проведе публично заседание на комисията за провеждане на откритата процедура с наименование

повече »
31.05.2019

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИ КАПАЦИТЕТНИ ПРОД ...

Уведомяваме Ви, че във връзка със задължения по Регламент (ЕС) № 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносни системи, „Булгартрансгаз“ ЕАД

повече »
28.05.2019

Ръководството на „Булгартрансгаз“ ЕАД ще даде пресконференция

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов ще даде пресконференция на 28-ми май, вторник, от 16 часа. Срещата с медиите ще се проведе в зала 3, ет. 2, в сградата на газовия оператор, на бул. „Панчо Владигеров“ 66, Люлин 2.

повече »
16.05.2019

ПРЕИЗБРАНИ СА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ ...

На 15.05.2019 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано преизбирането на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД с нов 5-годишен мандат

повече »
15.05.2019

СВОБОДЕН КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ В ПГХ “ЧИРЕН” ЗА ГА ...

Булгартрансгаз ЕАД уведомява заинтересованите лица, че след прилагане на проведените по реда на чл.5.1-5.3 от Правилата за ползване на ПГХ „Чирен” процедури за разпределяне на капацитет за съхранение, останалият свободен капацитет ще се разпределя на прин

повече »
02.05.2019

“БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТИ ЗА 760 ХИЛ. ЛВ. В ОБЛАСТТА НА ...

„Булгартрансгаз” ЕАД получи одобрение от Европейската комисия за две проектни предложения в областта на киберсигурността, които ще бъдат финансирани по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации”. Общата стойност на проектите е близо 760 хи

повече »