Още новини

14.11.2019

Регистрация за участие в Програма за освобождаване на газа за 2020 г.

Във връзка с провеждането на търговете по Програмата за освобожаване на газа (GRP) за 2020 г., съгласно изискванията на чл. 176а от ЗЕ, уведомяваме заинтересованите страни, че „Газов Хъб Балкан“ ЕАД

повече »
08.11.2019

Важна информация за ползвателите на газопреносната мрежа

До заинтересованите страни Във връзка с провеждането на дейности по поддръжка и подготовка за есенно зимна експлоатация на газопреносната мрежа по северния полупръстен на магистралния газопровод и с цел безопасна експлоатация на мрежата оперативните гран

повече »
24.10.2019

ГАЗОПРЕНОСНИТЕ ОПЕРАТОРИ НА БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ ПУБЛИКУВАТ СВОЯ ВТОРИ ...

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносните системи „Булгартрансгаз” ЕАД и ДЕСФА изготвиха своя втори съвместен доклад за оценка на търсенето

повече »
23.10.2019

„Булгартрансгаз“ ЕАД осигури банково финансиране в размер на 200 млн ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД приключи успешно процедура за предоставяне на банково финансиране под формата на обезпечен кредит. Осигурените средства ще бъдат използвани за покриване на инвестиционни разходи на дружеството във връзка с реализацията на проекта „

повече »
21.10.2019

„Булгартрансгаз“ ЕАД въведе в експлоатация първите 11 км от „Балканс ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД откри първата част от разширението на газопреносната мрежа по трасето на „Балкански поток“ в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“. Трасето включва газоизмервателна станция „Странджа“ и 11 км. новоизг

повече »
07.10.2019

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД УСПЕШНО ЗАВЪРШИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕХАБ ...

През м. октомври 2019 г. завърши изпълнението на Действие с № 6.8.2-0055-BG-S-M-15 и наименование „Подготвителни дейности в рамките на ПОИ 6.8.2 „Необходима рехабилитация, модернизация и разширение на българската преносна система”, което се изпълнява с фи

повече »
03.10.2019

Започва изграждането на компресорни станции „Расово“ и „Нова Провадия“

След проведена обществена поръчка „Булгартрансгаз“ ЕАД подписа договор с ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“ за инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на компресорни станции „Расово“ и „Нова

повече »
18.09.2019

„Булгартрансгаз“ ЕАД подписа договор с Обединение „Консорциум Аркад“ ...

Днес, 18.09.2019 г. в присъствието на министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов и на министър на енергетиката на Република България г-жа Теменужка Петкова, „Булгартрансгаз“ ЕАД и обединение „Консорциум Аркад“ подписаха договор за доста

повече »
16.09.2019

ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБ ...

Бихме искали да уведомим заинтересованите страни, че на 18 септември 2019 г. (сряда) от 14:30 ч. в Зала 3 на Източното крило на пл. "Княз Александър I" 1 ще се проведе заседание на Постоянната комисия по енергетика към 44-то Народно събрание с цел разглеж

повече »
05.09.2019

Параметри по чл.25 на Методика за определяне на дневна такса за дисб ...

Информираме Ви, че след проведена в периода 5.08.2019 – 23.08.2019 г. публична консултация с решение по протокол УС No 382/04.09.2019 г. на Управителния съвет на “Булгартрансгаз” ЕАД са определени стойности на параметрите по чл.25

повече »