Още новини

01.04.2015

“Булгартрансгаз” ЕАД обяви процедура за възлагане на обществена поръ ...

“Булгартрансгаз” ЕАД обяви процедура за възлагане на обществена поръка по реда на ЗОП за “Проектиране и прокарване на експлоатационен сондаж Е-73 на подземно газово хранилище Чирен с проектиране и строителство на шлейф, индивидуален сепарационен възел и т

повече »
01.04.2015

"Булгартрансгаз" ЕАД възобновява работата по газопровода Добрич-Силистра

Проектът за изграждане на газопровод високо налягане Добрич-Силистра и АГРС „Силистра” се финансира от Международен фонд “Козлодуй”, чрез Европейската банка за възстановяване и развитие, както и със собствени средства на “Булгартрансгаз” ЕАД.

повече »
19.03.2015

„Булгартрансгаз“ ЕАД стартира обществена поръчка за изграждане на по ...

В изпълнение на приоритета на настоящето българско правителство за доизграждане на газовите връзки със съседните на България страни, „Булгартрансгаз“ ЕАД ускори реализацията на интерконектора с Румъния. Ръководството на дружеството взе решение за стартира

повече »
27.02.2015

Одобрен бе проектът за сертифициране на „Булгартрансгаз“ ЕАД като не ...

„Булгартрансгаз” ЕАД подаде заявление в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за сертифициране на дружеството като независим преносен оператор.

повече »
07.01.2015

Смяна на ръководството на “Булгартрансгаз” ЕАД

С решение на Надзорния съвет на “Булгартрансгаз” ЕАД от 16 декември 2014 г. са извършени промени в състава на Управителния съвет на Дружеството.

повече »
30.12.2014

„Булгартрансгаз“ ЕАД получи сертификат за внедрена система за управл ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД придоби сертификат за удостоверяване на съответствие на изградената система за управление на здравето и безопасността при работа в дружеството с изискванията на международния стандарт BS OHSAS 18001:2007.

повече »
03.12.2014

Изменение и допълнение на Хармонизирания договор за пренос на природ ...

„Булгартрансгаз” ЕАД публикува за обсъждане от заинтересованите лица изменения и допълнения на Хармонизирания договор за пренос на природен газ.

повече »
24.11.2014

ENTSOG стартира нова Платформа за прозрачност

Регламент (ЕО) №715/2009 и неговите изменения изискват ENTSOG (European network of transmission system operators of gas) да осигури общоевропейска платформа, върху която операторите на газопреносни системи да публикуват съответната оперативна информация.

повече »
31.10.2014

Няма ограничение на доставките за клиенти на газопреносната мрежа

Във връзка с публикации в средствата за масова информация от 30.10.2014г., информираме заинтересованите страни, че в момента няма ограничение на доставките за клиенти на природен газ поради технически или технологични проблеми.

повече »
03.10.2014

Изграждане на три преносни газопровода в България

“Булгартрансгаз” ЕАД възнамерява, чрез безвъзмездна финансова помощ, под формата на Грант 057, предоставена от "Международен фонд Козлодуй за подпомагане извеждането от експлоатация" ("МФК"), администриран от Европейската банка за възстановяване и развити

повече »