ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАЩАТА ФАЗА 3 ОТ ПРОЦЕДУРАТА OPEN SEASON ВНЕСЕНА ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ КЕВР

В продължение на новината от 8 ноември 2018 г. информираме заинтерсованите страни, че документите, съставляващи проекта на документация за Фаза 3 от процедурата Open Season, внесена за одобрение от КЕВР на 26 октомври 2018 г. можете да намерите на следните връзки:

Обвързващи правила за провеждане на Фаза 3 от процедурата Open Season

Договор за резервиране на капацитет

Методика за образуване на цените за резервиране на капацитет

Документите са проект, подлежащ на възможно изменение и допълнение от страна на Националния регулаторен орган в процедурата по разглеждане и одобрение и същите се публикуват с цел по-добра предварителна информираност на заинтересованите лица.

При необходимост от допълнителна информация относно участие в процедурата, може да се свържете с нас на: info@bulgartransgaz.bg