В изпълнение на изискванията на чл. 46 от Регламент (ЕС) №312/2014 от 26 март 2014 г. за установяване на мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи, „Булгартрансгаз” ЕАД, в качеството си на оператор на газопреносна система, разработи доклад за прилагането на временни мерки в съответствие с чл. 47-50 от Регламента. След провеждане на консултация със заинтересованите страни, докладът ще бъде подаден за одобрение от Kомисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Проектът на доклад за прилагане на временни мерки по Регламент (ЕС) №312/2014 от 26 март 2014 г. за установяване на мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи можете да намерите тук.

В срок до 30.04.2015 г. всички заинтересовани страни могат да изпратят своите становища по доклада за прилагането на временни мерки на официалния имейл адрес info@bulgartransgaz.bg. След преглед и оценка на целесъобразността на подадените становища, те ще бъдат отчетени при финализирането на доклада с оглед подаването му за одобрение от КЕВР.

Очакваме Вашите предложения и коментари.