„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

бул. “Панчо Владигеров“ № 66,гр. София, ж.к. “Люлин 2“

УВЕДОМЯВА

 всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение (ИП) за временно укрепване на подводен преход на ТГ за Гърция и Северна Македония при река Стряма при с. Калековец.

Схема на ИП може да намерите тук

Целта на инвестиционното предложение е укрепване на подводния преход на транзитния газопровод (ТГ) и осигуряване на газопровода срещу разкриване и евентуално изплуване от речното корито.

Лице за контакт от страна на Възложителя:

инж. Петя Богатинова, тел. 02/939 6262,

ел. поща: Petia.Bogatinova@bulgartransgaz.bg

При проявен интерес, писмени становища и мнения относно инвестиционното предложение се приемат в Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора.