В изпълнение на изискванията на чл. 46 от Регламент (ЕС) №312/2014 от 26 март 2014 г. за установяване на мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи, „Булгартрансгаз” ЕАД, в качеството си на оператор на газопреносна система, разработи втори доклад за прилагането на временни мерки в съответствие с чл. 47-50 от регламента. След провеждане на настоящата консултация със заинтересованите страни, вторият доклад ще бъде подаден за одобрение от Kомисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Проектът на втори доклад за прилагане на временни мерки по Регламент (ЕС) №312/2014 от 26 март 2014 г. за установяване на мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи можете да намерите тук

В срок до 16.10.2017 г. включително всички заинтересовани страни могат да изпратят становища по втория доклад за прилагането на временни мерки на официалния имейл адрес info@bulgartransgaz.bg

След преглед и оценка на целесъобразността на подадените становища, те ще бъдат отчетени при финализирането на доклада и подаването му за одобрение от КЕВР.

Oчакваме Вашите предложения и коментари.