Още новини

23.11.2017

Българският и македонският газопреносен оператор ще проведат съвмест ...

Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД и Акционерното дружество за извършване на енергийни дейности Македонски енергийни ресурси Скопие, държавна собственост “MEP АД Скопие“ ще проведат съвместно предпроектно проучване относно изграждане н

повече »
07.11.2017

ПРЕДOСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ

Във връзка с постъпили запитвания от ползвателите на газопреносната мрежа за предоставяне на данни за качеството на природния газ, „Булгартрансгаз“ ЕАД информира заинтересованите лица, че:

повече »
01.10.2017

Публична консултация на проект на втори доклад за прилагане на време ...

В изпълнение на изискванията на чл. 46 от Регламент (ЕС) №312/2014 от 26 март 2014 г. за установяване на мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи, „Булгартрансгаз” ЕАД, в качеството си на оператор на газопреносна система, разработи втори докла

повече »
28.09.2017

КРЕДИТНИ ЛИМИТИ ПО ДОГОВОР ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС ЗА ГАЗОВАТА ГОДИНА 201 ...

Във връзка с изискването за предоставяне на кредитен лимит съгласно Договор за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД

повече »
21.09.2017

ОДОБРЕНИ ХАРМОНИЗИРАН ДОГОВОР ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС С ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ...

Във връзка с измененията на регулаторната рамка на услугите по достъп и пренос и свързаното с нея актуализиране на договорната рамка разгледа постъпилите становища и взе предвид конкретни предложения.

повече »
21.09.2017

ЦЕНИ ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2017/2018

В изпълнение на чл. 33 от „Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ , в периода 3 август 2017 - 25 август 2017 г. вкл. беше проведена публична консултация, в рамките на коят

повече »
21.09.2017

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ТЕ ...

Информираме Ви, че в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, “Булгартрансгаз” ЕАД, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ за технологични ну

повече »
21.09.2017

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

Информираме Ви, че в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката и във връзка с чл. 31, ал. 4 от Правила за балансиране на пазара на природен газ, “Булгартрансгаз” ЕАД

повече »
19.09.2017

Операторите на газопреносни мрежи от региона на Южния газов коридор ...

Операторите от региона на Южния газов коридор с удоволствие публикуват третото издание на своя Регионален инвестиционен план за периода 2017-2026 в съответствие с изискването на чл. 12(1) на Регламент (EО) 715/2009.

повече »
15.09.2017

Информация относно Методика за превръщане на измерените количества п ...

В изпълнение на задълженията, произтичащи от Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до преносни мрежи за природен газ, „Булгартрансгаз“ ЕАД информира всички заинтересовани страни, че с цел улесняване раб

повече »