Информираме Ви, че след проведена в периода 11.08.2020 – 24.08.2020 г. публична консултация с решение по протокол УС No 475/03.09.2020 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД са определени стойности на параметрите по чл.25 на Методика

„Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява всички ползватели със сключени договори за Достъп и пренос с Общи условия към него, както и Договори за покупка и продажба на природен газ за балансиране и Договори за ползване на Виртуална Търговска Точка, чийто срок на дей

В Атина, в присъствието на премиерите на Република България г-н Бойко Борисов и на Република Гърция г-н Кириакос Мицотакис, изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов подписа споразумение за покупко–продажба на акции от капитала на „

Уведомяваме Ви, че „Булгартрансгаз“ ЕАД ще проведе процедурите за разпределение на годишен капацитет и процедурите за разпределение на тримесечен капацитет (първи търг за тримесечен капацитет) на вътрешни входни и изходни точки на газопреносната мрежа за

В изпълнение на чл. 25 от Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране, приетата с решение на КЕВР по протокол № 122 от 11.07.2019 г., т. 5 в сила от 19.07.2019 г, предлагаме на публични консултации проект на

След настъпилата авария на 27-ми юли, екипът на „Булгартрансгаз“ ЕАД извърши ремонтни дейности

Днес, 27.07.2020 г., в 07:56 часа е настъпила авария на преносния газопровод за Република Гърция.

В началото на месец юни тази година „Булгартрансгаз“ ЕАД обяви процедура за набиране на кредитно финансиране в размер на 400 млн. евро

Във връзка с приключването на планово техническо обслужване и профилактични дейности на приемен терминал Къйкьой в Турция

Във връзка с отказан капацитет за съхранение, разпределен по реда на раздел 5 от Правилата за ползване на ПГХ “Чирен” „Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява заинтересованите лица, че в периода 24 юни 2020 г. - 26 юни 2020 г.