Още новини

23.02.2018

Избор на нов Изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Избор на нов Изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД

повече »
14.02.2018

Промяна на УС на "Булгартрансгаз" ЕАД

Промяна на УС на "Булгартрансгаз" ЕАД

повече »
07.02.2018

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ОП ...

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ОПЕРАТИВНО БАЛАНСИРАНЕ

повече »
05.02.2018

Изграждане на три преносни газопровода в България

Изграждане на три преносни газопровода в България

повече »
10.01.2018

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в ...

„Булгартрансгаз” ЕАД възнамерява да реализира проект „Модернизация на компресорна станция (КС) Петрич – етап 2“.

повече »
23.11.2017

Българският и македонският газопреносен оператор ще проведат съвмест ...

Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД и Акционерното дружество за извършване на енергийни дейности Македонски енергийни ресурси Скопие, държавна собственост “MEP АД Скопие“ ще проведат съвместно предпроектно проучване относно изграждане н

повече »
07.11.2017

ПРЕДOСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ

Във връзка с постъпили запитвания от ползвателите на газопреносната мрежа за предоставяне на данни за качеството на природния газ, „Булгартрансгаз“ ЕАД информира заинтересованите лица, че:

повече »
01.10.2017

Публична консултация на проект на втори доклад за прилагане на време ...

В изпълнение на изискванията на чл. 46 от Регламент (ЕС) №312/2014 от 26 март 2014 г. за установяване на мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи, „Булгартрансгаз” ЕАД, в качеството си на оператор на газопреносна система, разработи втори докла

повече »
28.09.2017

КРЕДИТНИ ЛИМИТИ ПО ДОГОВОР ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС ЗА ГАЗОВАТА ГОДИНА 201 ...

Във връзка с изискването за предоставяне на кредитен лимит съгласно Договор за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД

повече »
21.09.2017

ОДОБРЕНИ ХАРМОНИЗИРАН ДОГОВОР ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС С ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ...

Във връзка с измененията на регулаторната рамка на услугите по достъп и пренос и свързаното с нея актуализиране на договорната рамка разгледа постъпилите становища и взе предвид конкретни предложения.

повече »